เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว


(15 พ.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนฯ ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์การกีฬาและเพื่อการสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17