เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมงานเดินแบบผ้าไหมสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประปี ๒๕๕๖ จังหวัดสระแก้ว


เมื่อคืนนี้ (๓ ม.ค.๕๖) ณ เวทีกลางการจัดงานกาชาดและงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประปี ๒๕๕๖ จังหวัดสระแก้ว   มีการแสดงการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง การออกร้านอาหาร สลับด้วยการแดงดนตรีพื้นบ้าน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สวยงามตระการตา ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอันมาก
โดยนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว   เป็นประธานในพิธีจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวัน ที่๑ – ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  รวม ๗ วัน ๗ คืน ที่บริเวณสนามด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดการแสดง ราตรีรวมใจเหล่ากาชาด จังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่เวทีกลางงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในการใช้ผ้าไทย และหารายได้สำหรับใช้กิจการของเหล่ากาชาด และกิจกรรมสาธารณกุศล ของจังหวัดสระแก้ว โดยการใช้ผ้าในการเดินแบบ ผู้แสดงสามารถใช้ได้ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าขาวม้า โดยเน้นผ้าไทยที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17