เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2556


วันนี้ (5 ก.พ.56) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี  พร้อมคณะผู้บริหาร  เปิดโครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน  ประจำปี 2556  โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว  ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และแผนปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน  จากวิทยากรของเทศบาลเมืองสระแก้วเพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์   (1)  เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนให้มีคุณภาพ  (2)  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและการแก้ปัญหา ความยากจน   (3)  เพื่อให้แผนชุมชนเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ต่อไป
2024-07-25
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19