เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯเขียด เร่งดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก...ด่วน


วันนี้ (1 มี.ค.) เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว  ว่ามีผู้ป่วยสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  ราย  ด.ญ. ประภัสรา  หันทิพย์  อายุ  ๑๐ ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๕๘/๓  ชุมชนเมืองย่อยที่  ๔  (บ้านใหม่คลองปูน)  จังหวัดสระแก้ว  โดยนายชาติชาย  สังฆฤทธิ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นางเยาวรัตน์  กาบปี  หัวหน้างานบริการสาธารณสุข  และพนักงานกองสาธารณสุขฯ  กองช่าง (ชุดเฉพาะกิจ)  อสม. นำทีมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยเร่งด่วน  พร้อมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคภายในชุมชนเมืองย่อยที่  ๔  (บ้านใหม่คลองปูน) และสำรวจลูกน้ำยุงลาย  ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ใส่ทรายอะเบทและแจกทรายอะเบท  ไว้กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ทุกหลังคาเรือน
2022-01-05
2021-11-16
2021-11-08
2021-11-05
2021-11-04
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-02
2021-11-02