เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖


วันนี้ (๑๕ มี.ค.๕๖)  นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย  จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
          โดยนายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ทุกส่วนราชการ  ได้จัดโครงการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควายให้คงอยู่สืบต่อไปมิให้สูญหาย  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรมการประกวดธิดากาสร  โดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้วได้ส่งนางสาวลลิตดา  กิ่งกัน  ได้รับรางวัลชมเชย  ในการประกวดครั้งนี้ยังมีกิจกรรมปั้นควาย  กิจกรรมการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า  กิจกรรมปล่อยกบลงแปลงนา ๑,๐๐๐ ตัว มอบพันธ์ปลาแก่เกษตรกรผู้มาร่วมกิจกรรม  จำนน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว  สาธิตการทำคันไถ  สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ  สาธิตนวดข้าวโดยกระบือ   
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17