เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารฯ เปิดประชุมสอบข้อมูลผู้มีรายได้น้อย


(10 พ.ค.62)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกันและได้ร่วมจัดทำ MOU ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในงบประมาณ 2561 โดยการช่วยเหลือในด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28