เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) จัดพิธีเปิดโครงการสานฝันสู่ความสำเร็จ


วันนี้ (๒๗ มี.ค.๕๖) นายเศรษฐพงศ์ชัย  อัครพลประชิต  นายวรรณวุฒิ  มาสุข  รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พร้อมนางอรวรรณ  นัดนะรา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  กล่าวรายงาน  ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วได้กำหนดจัดงานโครงการสานฝันสู่ความสำเร็จให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๕๐ คน  เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะครูผู้มีพระคุณ   รักสถานศึกษาและศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17