เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร


วันนี้  (๒๘ มี.ค. ๕๖ )  นายกอบชัย  เคลือบคลาย  ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ภายใต้การดูแลของ  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อม” โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้  จำนวน  ๓๘๐  คน   
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18