เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖


เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน ถึง  ๒  เมษายน  ๒๕๕๖  โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เลงเห็นและเป็นห่วงพี่น้องประชาชน  โดยเร่งควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เนื่องจากอากาศร้อนจัดมาก เพราะโรคนี้เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้  ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคน  ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข  แมว หนู เป็นต้น เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้  และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถที่ติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้  โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือน  มี.ค. – มิ.ย. ของทุกปี  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้แต่ไม่สามารถรักษาได้เมื่อมีอาการของโรค การป้องกันที่ดี คือ การระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการพาสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข   แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าถูกสัตว์กัดต้องรีบทำความสะอาดบาดแผลและไปพบแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซีนทันที   ดังนั้นการดำเนินงานรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลมารับบริการซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้  ทางเทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน   เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ นำโดย  สุนัข  แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม    เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข  แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    เพื่อลดอัตราการเกิดของจำนวนสุนัข  แมว  ที่ไม่มีเจ้าของลดน้อยลง 
ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว  จึงได้ทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี ๒๕๕๖  ดังนี้
 
 
 
แผนปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2556
ระหว่างวันที่  1  เมษายน   –  2  พฤษภาคม  2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสระแก้ว
**********************
 
วัน เดือน ปี
ที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน  (ช่วงแรก)
เวลาราชการ  08.30 – 16.30  น.
สถานที่ปฏิบัติงาน  (ช่วงหลัง)
เวลาราชการ  17.00 – 20.00  น.
1  เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ
2  เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา พีทีที
3  เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขา
4 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน
5 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์
9 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ
10 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 บ้านคลองนางชิง
11 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย
17 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านสุขศาลา
18 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้านหลังวัดสระแก้ว
19 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 บ้านสระแก้ว–สระขวัญ1
22 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน
23 เมษายน  2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28