เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


 วันนี้ (6 เม.ย.) ที่หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ในส่วนเทศบาลเมืองสระแก้วนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลฯ  ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยได้จัดถวายพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
   ด้วยในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี จังหวัดสระแก้ว จะร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์    สำหรับประวัติการตั้งชื่อวันจักรีมีว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17