เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖


วันนี้ (๑๔ เม.ย.๕๖)  เทศบาลเมืองสระแก้ว  จัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๕๖  โดยนายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสรแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พร้อมนายวิฑูรย์  ปิสาวงษ์  นายอำเภอเมืองสระแก้ว  นายสมเกียรติ  พันธรรม  วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  เริ่มขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์  และรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อทอง  ขบวนแห่นางสงกรานต์ออกจากสถานีรถไฟ  ไปยังวัดสระแก้วพระอารามหลวงเพื่อให้พ่อ แม่พี่น้อง ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์  และรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อทอง  จากนั้น นายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสรแก้ว  กล่าวเปิดงานและเปิดซุ้มอาหาร  โดยภายในงานมีกิจกรรมประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย  ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว   พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์  รูปปั้นเหมือนหลวงพ่อทอง  สรงน้ำพระภิกษุ  และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19