เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


สำนักทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอขอบคุณบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ (2554) จำกัด


วันนี้ (18 เม.ย. 56) นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมนายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  เลขานุการฯ  ภายใต้การทำงานของนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  โดยสำนักทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ขอขอบคุณบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ (2554) จำกัด โดยนายสุรพล  ตังคะประเสริฐ  ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ (2554) จำกัดที่มอบเครื่องรับโทรทัศน์สี  จอแบน  SAMSUNG  ขนาด 51 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้ห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน  ได้รับชมข่าวสารของทางราชการและข่าวสารทั่วไป  เพื่อเป็นการบริการประชาชนในขณะที่รอรับบริการ   
2022-01-05
2021-11-16
2021-11-08
2021-11-05
2021-11-04
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-02
2021-11-02