เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์วันปิดเทอม (กิจกรรมสนุกกับกีฬาว่ายน้ำ)


นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์วันปิดเทอม  และนางอรวรรณ   นัดนะรา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)   กล่าวว่า  โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์วันปิดเทอม  ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องด้วยปัจจุบันยาเสพติด  การพนัน  แหล่งอบายมุข  และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มเยาวชนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น  ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  ตระหนักถึงปัญหามาโดยตลอด  จึงได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์วันปิดเทอม  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้  ๑.  กิจกรรมนาฏศิลป์  ๔  ภาค
๒.  กิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร์ด้วยฝีมือเรา  ๓.  กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ๔.  กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ๕.  กิจกรรมสนุกกับกีฬาว่ายน้ำ  กิจกรรมสนุกกับกีฬาว่ายน้ำเป็นครั้งแรกที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  ด้วยสถิติการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนจากการจมน้ำที่มีสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี  เหตุผลหลักคือว่ายน้ำไม่เป็น   ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงและรูปร่างดีได้สัดส่วน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กว่ายน้ำเป็นและสามารถมั่นใจเกิดความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ  เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลจากสิ่งเสพติด อบายมุข  เพื่อลดการสูญเสียของเด็กเยาวชนจากอุบัติเหตุการจมน้ำ  โดยขอขอบคุณเ  พี พี สปอร์ตคลับ  คุณพัทธดนย์  สุภาเศษ  (คุณโจ้)   โดยอาจารย์สุรพล  มั่นนัก    อาจารย์สุวรีย์  มั่นนัก  ครูผู้สอนว่ายน้ำ
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17