เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีวันรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


 นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานนำเหล่า ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด จังหวัดยะลา ประกอบพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พร้อมวางพุ่มถวายดอกไม้ จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ต่อพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และนำกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งพระองค์ ถือเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอนันต์ต่อแผ่นดินสยาม ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในการรบ และเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงคราม ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมิได้ว่างเว้น นับตั้งแต่พระชนมายุ 16 พรรษา และทรงทำศึกสงครามต่อเนื่องหลายครั้ง ในวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่ว ในปีพุทธศักราช 2148 พระองค์ทรงยกทัพไปยังเมืองหลวงและประชวรหนักจนเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ ทรงพระราชสมภพที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2098 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 รวมดำรงสิริราชสมบัติ 15 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง พุทธศักราช 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา แม้พระองค์ได้เสด็จสวรรคตมานานกว่า 406 ปี แต่พสกนิกรชาวไทย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยตราบจนทุกวันนี้
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17