เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ติดตามประเมินผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


วันนี้ (7 พ.ค.56) นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  เลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เพื่อติดตามประเมินผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีแผนในการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออก
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17