เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖


เทศบาลเมืองสระแก้ว  จัดการฝึกอบรมอาชีพชุมชน  ประจำปี ๒๕๕๖  ในระหว่างวันที่  ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ทักษะ  สำหรับการนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับรอบครัว หรือรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพชุมชน  ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  จำนวน  ๓๐  คน  โดยมีหลักสูตร “การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว  การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก”  และหลักสูตร  “การทำน้ำพริกเผากุ้ง   น้ำปลาหวานมะม่วง”  อบรมในวันที่  ๓  มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ชั้น ๓
2024-07-25
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19