เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกิจกรรม "เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 9" ประจำปี 2556


      เทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมกิจกรรม "เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 9" ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2556 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกคือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา – อุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดสระแก้วเพิ่มมากขึ้น อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก มีป่าที่อุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งรวมผีเสื้อที่สวยงามหลากหลายชนิดมากกว่า 400 ชนิด และเป็นที่ยอมรับแก่นักท่องเที่ยวให้เป็น "เมืองผีเสื้อของผืนป่าภาคตะวันออก” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดหุ่นผีเสื้อ และชุดขบวนแห่ผีเสื้อ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ สามแยกตลาดเมืองแก้ว (หน้าปั๊มแอสโซ่) และในพิธีเปิดงาน และมอบรางวัลในวันเดียวกัน เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (หลังเก่า) ชมขบวนหุ่นผีเสื้อหลากหลายพันธุ์ และลีลาของผีเสื้อน้อยใหญ่ที่จะมาอวดลวดลายให้ผู้คนได้ชมกันอย่างอิ่มเอมใจ 

       กิจกรรมวันเปิดงาน "เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 9" ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 05.00 - 08.30 น. เดินเพื่อสุขภาพมินิมาราธอน ระยะทาง 1 กิโลเมตร/วิ่งเพื่อสุขภาพมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ผู้สนใจสมัครการแข่งขันวิ่งมาราธอน ระยะทาง 1 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17