เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


อาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์ประชาชน องค์กรการกุศลและองค์กรจัดตั้งตามกฎหมาย ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว


นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดการประชุม  การประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์ประชาชน  องค์กรการกุศลและองค์กรจัดตั้งตามกฎหมาย ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  เพื่อนำไปใช้พัฒนาสุขภาพชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ  เป็นเงินเพื่อใช้พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของทุกชุมชน
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18