เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการห่วงใยดูแลสายตาผู้สูงวัย และตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วไดกำหนดจัดโครงการห่วงใยดูแลสายตาผู้สูงวัย  และตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง
นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมคณะผู้บริหารฯ   นายพงษ์ศักดิ์  กุหลาบ  สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว 
2022-01-05
2021-11-16
2021-11-08
2021-11-05
2021-11-04
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-02
2021-11-02