เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ทม.สก. ร่วมกับ รพร.สก. ฉีดวัคซีนไข้หวัด 3 สายพันธุ์


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสระแก้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ใหเกับพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วเพื่อเป็นการป้องกันไข้หวดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
 
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16