เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี


นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารฯ  นายกอบชัย  เคลือบคลาย  ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องท้องถิ่น ให้แก่สถาบันพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑๐๐  คน
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17