เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


คุณปุ๊ พร้อมนายกฯ เขียด เป็นตัวแทนมอบเครื่องฟอกอากาศหายใจ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


(4 มิ.ย.64) บริษัท นิวกว้าง ซุนลี (KSL) โดยนายธิติวัฒน์ ยิปยิมธรรม ได้มอบหมายให้คุณปุ๊ พร้อมนายตระกูล สุขกุล (นายกฯ เขียด) นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นตัวแทนมอบเครื่องฟอกอากาศหายใจ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำนวน 2 เครื่อง
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28