เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ออกแบบวางผังพื้นที


(1 มิ.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมในการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โดยการประชุมจะจัดผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถรับชมโดยผ่านช่องทาง Facebook Live ในเพจโครงการ และ Zoom Meetting แอพพลิเคชั่น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถรวมกลุ่มคนที่มีจำนวนมากได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อีกด้วย ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17