เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings.


วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.30 น. สถาบันพระปกเกล้า ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะวิจัย ดำเนินการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17