เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖


(๙ ส.ค.๕๖) นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การบริหารงานของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (หนองนกเขา) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างแม่ลูกแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ประกวดอ่าน “กลอนหนูรักแม่” การแสดงผลงานนักเรียนเกี่ยวกับความรักของแม่และลูก การแสดงชุดรำถวายพระพร การร้องเพลงค่าน้ำนม ซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับวันแม่ หลังจากเสร็จสิ้นการแสดง นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว และคณะ ได้ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่เด็กที่เขียนเรียงความเกี่ยวกับแม่ด้วย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยภาพแห่งความรักและความอบอุ่นระหว่างแม่และลูกที่มาร่วมกิจกรรม
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-29