เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบใบประกาศเกียรติคุณ ขอบคุณร้านศรีกิจฯ


(4 ส.ค.64) #เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วมอบหมายให้นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการ นายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณร้านศรีกิจเครื่องเขียนสระแก้ว ได้มอบไม้พาเลท ให้กับทางเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อจัดเตรียมเป็นสถานที่รองรับพักรอระหว่างตรวจดูหาเชื้อโควิด - 19 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณมา ณ ที่โอกาสนี้
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17