เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ขอขอบคุณ สท.​กิตติธเนศ สท.ธนัญญา มอบเสื้อให้ จนท.ศูนย์พักคอย


(2 ก.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้า​หน้าที่​ศูนย์​พัก​คอย​ รับมอบเสื้อ จาก นาย​กิตติธเนศ​ พู​ม​ดี​สิทธิ​นนท์​ ​นางสาวธนัญญา จึงตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 3 สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองสระแก้ว ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17