เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับประชาชนชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ (บ้านใหม่คลองปูน)


วันนี้ (๒๗ ส.ค.๕๖) นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมสมาชิกสภา         ฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน  เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับประชาชนชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ (บ้านใหม่คลองปูน)  โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์พลังงานและผลกระทบการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม  วิธีการประหยัดพลังงานในครัวเรือน ฝึกการปฏิบัติการประกอบเตาหุ้งต้มประสิทธิภาพสูง  (เตาอั้งโล่) โดยวิทยากร จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว 
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18