เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2566 - 2570) ต่อไป