เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ เร่ง​ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


(16 พ.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม จนท.ชุดเฉพาะกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณภายในและรอบๆ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16