เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


(วันนี้ ๒ ตุลาคม ๕๖) นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์   นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมพนักงานเทศบาล  พี่น้องประชาชน  ร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ   ที่วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายชูศักดิ์ ตรีสารและนายวินัย วิทนายุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17