เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้นำถุงปันสุขมอบให้ผู้กักตัวที่กลับบ้านฯ


(3 พ.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธวัชชัย บุญปลูก สท.เขต 3 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล นางสาวสุภรัตน์ อินทรเทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ประจำศูนย์พักคอย ร่วมมอบถุงปันสุขให้กับผู้กักตัวภายในศุนย์พักคอยเป็นรอบสุดท้าย และมอบชุดปันสุขให้กับเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ประจำศูนย์พักคอย พร้อมปิดศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16