เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างซุนลี ได้มอบชุดถุงปันสุข


(29 ต.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากนายธิติวัฒน์ ยิปยิมธรรม บริษัท น้ำตาลนิวกว้าง ซุนลี จำกัด (KSL) โดยบริษัท น้ำตาลนิวกว้าง ซุนลี จำกัด (KSL)ได้จัดทำ"โครงการ KSL ไม่ทิ้งชาวสระแก้ว"จึงได้มอบ"ชุดถุงปันสุข" เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อไปใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) และผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว #ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28