เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค ๑๒


(วันนี้ ๒ ต.ค. ๕๖)  ฯพณฯ เสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบทุนการศึกษาแก่เณร และ พระสงฆ์   โดยมีนายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  พี่น้องประชาชน  คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค ๑๒ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เณร และ พระสงฆ์ที่สอบได้เปรียญธรรม ๑-๒ , ๓-๔  จำนวน  ๑๘  รูป และพระผู้สอน  จำนวน  ๘  รูป  รวม ๒๖ รูป  
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17