เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับชาวตลาดสระแก้ว จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับชาวตลาดสระแก้ว จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณหน้าตลาดเมืองแก้ว  ตรงข้ามปั้ม Esso (ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน) เพื่อขอรับบริจาคเงิน หรือน้ำดื่ม อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสระแก้ว รวมถึงอีกหลายหน่วยงาน ที่พร้อมใจบริจาคอาหาร และสิ่งของจำเป็นมากมายและปรุงอาหารให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
เทศบาลเมืองสระแก้ว และชาวตลาดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ทั้งในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และนอกเขตเทศบาลเมืองสระแก้วที่ได้รับความเดือดร้อน
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-29