เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ทม.สก. รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ต้นแบบ ปี 64


(24 ม.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ นายธณกฤต ทูคำมี เลาขนุการนายกฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนผู้สูงเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28