เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอขอบคุณชาวตลาดสระแก้ว ห้างร้าน ร้านค้าหน่วยงานต่างๆ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอขอบคุณชาวตลาดสระแก้ว ห้างร้าน ร้านค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้นำอาหาร น้ำดื่ม ของใช้ อุปโภคบริโภคและร่วมสมทบเงิน เพื่อนำมาซื้อของ ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัย วึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปเรียบร้อยแล้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17