เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอขอบคุณชาวตลาดสระแก้ว ห้างร้าน ร้านค้าหน่วยงานต่างๆ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอขอบคุณชาวตลาดสระแก้ว ห้างร้าน ร้านค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้นำอาหาร น้ำดื่ม ของใช้ อุปโภคบริโภคและร่วมสมทบเงิน เพื่อนำมาซื้อของ ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัย วึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปเรียบร้อยแล้ว
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28