เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผกก.เมืองสระแก้ว มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 65 นายกฯ เขียด


(๑๐ ม.ค.๖๕) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จาก พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว ผกก.เมืองสระแก้ว โดยนายกฯ เขียด ได้ให้พร และรับพร เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้กับ พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว เช่นกัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28