เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2556


(วันนี้ 23 ต.ค.56)  นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมวางพวงมาลา  หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานเปิดในพิธี วางพวงมาลา  ถวายมาลัยข้อพระกร  พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  จุดเทียน ธูป  ที่เครื่องทองน้อย ถวายพานดอกไม้สด ถวายบังคม  โดยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นอันเสร็จพิธี
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17