เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


พนักงานเทศบาลเมืองฯ ร่วมอวยพรมอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕


(๔ ม.ค.๖๕) สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล นำผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย เจาหน้าที่ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมอวยพรมอบ ของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ และรับพรปีใหม่จาก (นายกฯเขียด) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายหฤษฏ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรี นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี และนายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายเสรี สุขกุล เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว รองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28