เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหาร​เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ ตรวจดู​แล​พัฒนา​ทำความสะอาด​วัดสระแก้ว


(27 ธ.ค.64)​นายตระกูล​ สุข​กุล​ นา​ยกเทศมนตรี​เมือง​สระแก้ว​ พร้อมนายหฤษฎ์​ สุข​กุล​ รองนา​ยกเทศมนตรี​ นายนิวัฒน์​ วงษ์​พา​นิช​ รองนา​ยกเทศมนตรี​ นายธณ​กฤต​ ทูคำมี​ เลขานุการ​นายกฯ​ พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมมดงาน​ ทีมงานสวน กองช่าง​ เจ้าหน้าที่ทีมงานรักษ์​สะอาด​ กองสาธารณะ​สุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ทีมงานป้องกั​นฯ​ ทีมงานเทศกิจ​ สำนัก​ปลัด​ฯ​ ร่วมกิจกรรม​ปรับปรุง​พัฒนาล้างเก็บกวาด​ ทำความสะอาด​ พื้นที่ภายในบริเวณ​วัดสระแก้ว

2022-12-16
2022-12-01
2022-10-13
2022-08-12
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27