เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


จนท.ทีมงานป้องกันฯ ติดตั้งถังเคมีให้คำแนะนำแก่ ปปช.ชุมชนที่ 21


(24 ธ.ค.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนัก​ปลัด ​เทศบาล​เมืองสระแก้ว ลงพื้นที่มอบถังดับเพลิงให้กับประชาชนในชุมชน ​ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชุมชนเมืองย่อยที่ 21 บ้านหนองกะพ้อ ออกตรวจสอบถังดับเพลิงที่ชำรุด พร้อมตรวจเช็คถังดับเพลิง และเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ พร้อมสาธิตการใช้งานให้กับเจ้าของร้านค้า และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจุดที่ติดตั้ง เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นไม่ให้สร้างความเสียหาย

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28