เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 และชุมชนเมืองย่อยที่ 13


(วันนี้  24 ต.ค. 56)  นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 3 เขต เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 สระแก้ว - สระขวัญ 1 และชุมชนเมืองย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน  
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17