เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


คุณติ๊ก ร้านแก๊ส ชช.17 มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่


(26 ม.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากคุณติ๊ก ร้านแก๊ส ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง โดยนายกฯ เขียด ได้ให้พร และรับพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28