เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีสรงน้ำพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


(วันนี้ 25 ต.ค.56)  จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายวินัย  วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว   นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดสระแก้ว  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสระแก้ว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสรงน้ำพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ แต่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมพิธีที่กรุงเทพฯ ทางจังหวัดสระแก้ว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสรงน้ำพระศพขึ้นที่วัดสระแก้ว (ศาลา 100 ปี) จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 25 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น.
 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17