เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว รับคณะผู้สูงอายุ จาก มีนบุรี


เทศบาลเมืองสระแก้ว รับคณะผู้สูงอายุ จากศูนย์บริการสาธารณะสุข 43 มีนบุรี เพื่อศึกษาดูงานและรับทราบถึงปัญหา เพื่อรับรู้สภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้วพระอารามหลวง จำนวน 150 คน
 
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18