เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖


(วันนี้ ๒๖ ต.ค.๕๖) นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชุมชน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้แก่สมาชิกสตรีในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถแก่กลุ่มสตรีในชุมชน เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ โดยได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ ๒๖ ต.ค. ณ หอประชุมศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17