เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗) วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก


(วันนี้ ๓๑ ต.ค.๕๖) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้ นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะ สมาชิสภาเทศบาลบเมืองสระแก้วเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗) วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ณ วัดสระแก้ว ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมกับหัวหน้าส่วนรราชกรประจำจังหวัด  หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมในพิีธี
2022-01-05
2021-11-16
2021-11-08
2021-11-05
2021-11-04
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-02
2021-11-02