เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาล​เมือง​สระแก้ว​ เร่ง​พ่น​ยาป้องกัน​เชื้อโรค​ไวรัส​โควิด-19


(7 เม.ย.65)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรี เมืองสระแก้ว มอบหมายให้ จนท. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ (ชุดทีมเฉพาะกิจ) ​ ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อที่กรมโยธาและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว พ่นยาฆ่าเชื้อที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พ่นยาฆ่าเชื้อที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วและบ้านพักเจ้าหน้าที่ สวท.

2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28