เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2556


(วันนี้ 15 พ.ย.56) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้ นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว และ นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมถวายพระกฐินพระราชทาน  โดยกลุ่มธุรกิจ เอสพี กรุ๊ป  นายสุรพล  ตังคะประเสริฐ ประธานกรรมการใหญ่ เป็นประธานในพิธี นายฐานิสร์  เทียนทอง  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการ  แขกผู้มีเกีรติ สาธุชน อุบาสก อุบาสิกาพร้อมกัน ณ หน้าพระอุโบสถ  วัดสระแก้ว 
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18